Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De "150 jaar Continental" actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

Deze actie begint op 15 oktober 2021 om middernacht en eindigt op 30 november 2021 om 23u59 of vroeger wanneer het maximum aantal registraties bereikt is (zie art. 3.3). De actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

  • de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
  • de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
  • B2B-fleetowners;
  • Leasingrijders;
  • de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

De wedstrijd begint op 15 oktober 2021 om middernacht en eindigt op 30 november 2021 om 23u59, aankopen kan tot en met 30 november 2021. Door deel te nemen aan de 150 jaar Continental actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden


3.1

De actie is toegankelijk op de website www.continental-banden.nl/auto/150jaarcontinental. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

 

3.2

Iedere particulier die minstens 2 Continental zomer-, vierseizoenen- of winterbanden aankoopt bij een verdeler in Nederland in de actieperiode kan een ‘150 jaar Continental winterpakket’ (fleecedeken + ijskrabber) ontvangen. Deelnemers kunnen voor minimaal 2 en maximaal 4 banden een pakket krijgen. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. De firma Desk Services B.V. zal de deelnames zorgvuldig beoordelen.

 

Deelnemers dienen hun factuur uiterlijk 9/12/2021 om 23u59 in te sturen via de website, bereikbaar via www.continental-banden.nl/auto/150jaarcontinental.

 

3.3.

Er wordt voor maximaal 500 registraties een pakket opgestuurd. Dit zal zichtbaar zijn op de website met een teller die aftelt naarmate de aanvragen binnenkomen.

 

3.4.

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de actie, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen. Slechts één pakket wordt toegekend per identiek postadres.

 

3.5.

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de actie & 150 jaar Continental wedstrijd

4.1 Doel en prijzen van de actie

Iedere persoon kan bij aankoop van minimaal 2 en maximaal 4 Continental-banden een ‘150 jaar Continental winterpakket’ pakket ontvangen (fleecedeken + ijskrabber). Enkel de eerste 500 online registraties tellen.

 

Via de website kunnen kopers een kopie van de aankoopfactuur opladen. De firma Desk Services B.V. zal daarna in opdracht van Continental de aanvraag verifiëren. Mits uw aanvraag goedgekeurd werd, zal uw pakket via Desk Services B.V. verzonden worden.

 

4.2 Doel & prijzen van de wedstrijd & winnaars van de wedstrijd

Naast het winterpakket, maakt elke particulier ook nog kans op een gratis intensive rijtraining (in het rijvaardigheidscentrum Lelystad).

De prijzenpot bevat 25 rijvaardigheidscursussen. De winnaars zullen een digitale waardebon ontvangen die ingeruild kan worden voor een intensive rijtraining

 

De winnaars worden door CONTINENTAL geselecteerd op basis van de juistheid van hun antwoord op de wedstrijdvraag “In welk jaar werd Continental opgericht?” en op basis van de juistheid van hun antwoord op de schiftingsvraag “Hoeveel juiste antwoorden krijgen we binnen op bovenstaande vraag tot 30/11/2021 om 23:59?”

 

Artikel 5: Levering van het verschuldigde 150 jaar Continental winterpakket

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op het verschuldigde 150 jaar Continental winterpakket.

 

5.2 Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal verwerking & het verzenden van het order ca. 10 werkdagen in beslag nemen, gerekend vanaf de datum van goedkeuring van de aanvraag. Uw pakket wordt verzonden door Desk Services B.V.

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

Continental is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:

  • onleesbare en/of niet complete facturen;
  • beschadigde post;
  • het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

6.4

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de deelnemers aan de actie(s). Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van deze actievoorwaarden.

 


Zoek uw band

De snelste weg naar de perfecte band.